facebook Google

Visa Error message here!

GLÖMT DITT LÖSENORD?

facebook Google

Eller

Error message here!

Visa Error message here!

allmänna villkoren

Vänligen fyll i din emailadress nedan så kommer vi skicka ett nytt lösenord.

Error message here!

Close

Allmänna Villkor

Cashbackshopping.se är sidan som ger dig pengar tillbaka när du shoppar i våra anslutna partnerbutiker på nätet. Nedan följer våra allmänna villkor.

 • Om tjänsten
 • Medlem
 • Referera medlemmar
 • Intjäning av cashback
 • Cashbackshopping.ses skyldigheter
 • Personuppgifter
 • Bonus
 • Saldo
 • Utbetalning
 • Cookies
 • Giltighet för avtalet
Cashbackshopping.se är en sida som ger pengar tillbaka på köp genomförda hos anslutna partnerbutiker på nätet. Cashbackshopping.se drivs och ägs av Online Evolution Nordic AB, organisationsnummer 559087-1660, med säte i Lund. Företaget har F-skattsedel och är momsregistrerat hos Skatteverket.
2.1. Registrering.
För att kunna få cashback måste man vara medlem på Cashbackshopping.se. Detta blir man enkelt på www.cashbackshopping.se genom att ange fullständigt namn samt emailadress alternativt genom att skapa ett konto genom Facebook Connect. Endast fysiska personer över 18 år kan bli medlem. Varje medlem får endast ha ett konto på Cashbackshopping.se. För att kunna få cashback är det viktigt att du uppger korrekta uppgifter. Vid behov kan ytterligare uppgifter krävas innan utbetalning kan ske.

2.2. Flera konton
Det är förbjudet att skapa flera konton, konto i någon annans namn eller konton för påhittade identiteter. Skulle detta ske förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att kräva tillbaka all intjänad cashback, såväl utbetald som icke utbetald.

2.3. Missbruk
Personer som missbrukar, vilseleder eller på annat sätt fuskar kommer stängas av från tjänsten och eventuell cashback kommer krävas tillbaka.

2.4. Retur
Om medlemmen väljer att returnera eller reklamera sitt köp kommer cashbacken för detta köp återkrävas.

2.5. Avslutande av konto
Om man ej önskar att vara medlem på Cashbackshopping.se längre kan man meddela detta till [email protected]så kommer kontot och eventuell intjänad cashback och bonus tas bort.
Som medlem kan man referera vänner till Cashbackshopping.se. Om en vän väljer att bli medlem genom att registrera sig genom en referenslänk kommer denne få 25 kr insatt på sitt cashbackkonto samtidigt som den som refererar får 25 kr i bonus insatt på sitt cashbackkonto. Alla medlemmar kan referera nya medlemmar och 25 kr i bonus kommer utbetalas för varje ny medlem. Eventuellt fusk kan medföra avstängning från tjänsten samt att eventuell intjänad cashback eller bonus återkrävs.
4.1. Intjäning
Medlemmar på cashbackshopping.se tjänar cashback genom att handla hos anslutna butiker. Varje ansluten butik har en specificerad procentsats som avgör hur mycket cashback varje butik ger. För att få cashback måste medlemmen logga in på Cashbackshopping.se och sedan gå till en partnerbutik via den länk som Cashbackshopping.se tillhandahåller.

4.2. Andra länkar och rabattkoder
För att få cashback på sitt köp är det viktigt att man inte går till butiken i fråga via någon annan länk än den av Cashbackshopping.se tillhandahåll länken eller går till någon annan sida mellan man klickar på Cashbackshopping.ses länk och köpet är slutfört. Följs detta inte riskerar medlemmen att inte få någon cashback på sitt köp. Det är viktigt att endast använda eventuella rabattkoder tillhandahållna av Cashbackshopping.se då användandet av andra rabattkoder riskerar att medföra att någon cashback inte kan betalas ut.
Cashbackshopping.se åtar sig att utbetala cashback till medlemmens konto på cashback samt att betala ut denna när villkoren i enlighet med detta avtal uppnåtts. Om någon partnerbutik ej betalar ut den förmedlingsprovision som finansierar cashback-utbetalningarna förbehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att ej betala ut cashback till medlemmen.
Genom att registrera sig på Cashbackshopping.se garanterar man att de uppgifter man uppger är korrekta och ens egna. Cashbackshopping.se kan komma att efterfråga fler personuppgifter för att kunna betala ut cashback till medlemmen. Lämnar inte medlemmen dessa förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att avvakta med utbetalning tills de efterfrågade personuppgifterna lämnats. Om oriktiga personuppgifter uppgivits vid registrering eller senare förehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att återkräva såväl utbetald som icke utbetald cashback. Det samma gäller om flera konton skapats av samma person eller om konto skapats i annan persons namn.
Vid registrering samt vid refererandet av vänner kan bonus utbetalas i form av cashback till medlemmens cashbackkonto. Bonus sparas 1 år varefter den förverkas.
Medlem kan genom att logga in på sin sida se sitt saldo. Intjänad cashback sparas 2 år varefter den förverkas.
9.1. Introduktion
När medlemmen har uppnått ett saldo på minst 100,00 kr på sitt cashbackkonto kan begäran om utbetalning ske. Cashback utbetalas endast om saldot uppgår till minst 100,00 och endast i multiplar av 50 kr över denna summa, alltså 100 kr, 150 kr, 200 kr etc.

9.2. Utbetalningssätt
Betalning kan ske genom distribuering av presentkort, presentcheckar, rabattkoder eller liknande alternativt genom utbetalning till bankkonto. Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att debitera en administrationsavgift vid utbetalning till bankkonto.

9.3. Bonus
Vid utbetalning får maximalt 25 kr av utbetalningen utgöras av intjänad bonus från registrering samt från referering av nya medlemmar.

9.4. Felaktig utbetalning
Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att kräva tillbaka eventuellt felaktigt utbetald cashback oavsett orsak för den felaktiga utbetalningen.

9.5. Tveksamheter
Vid eventuella tveksamheter angående utbetalning eller intjäning av cashback förbehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att avvakta med utbetalning 30 dagar.

9.6. Skatt
Cashback räknas som sedvanlig rabatt och är därmed heller inte skattepliktig.

Om det enligt svensk skattelagstiftning skulle krävas förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att lämna ut kontrolluppgifter över utbetald cashback till berörda myndigheter samt dra av eventuell preliminär skatt från utbetalning om så skulle krävas. Om skatteskyldighet för cashback skulle bli aktuell åligger medlemmen själv att betala in denna skatt.
Genom att använda Cashbackshopping.se och dess tjänster godkänner man användandet av cookies. Cookies är digitala filer som möjliggör att cashback kan tjänas in och en nödvändighet för att Cashbackshopping.se och dess tjänster skall fungera. För att tjäna cashback måste man använda en webbläsare som tillåter användandet av cookies.
Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra detta avtal. Eventuella ändringar kommer kommuniceras till medlemmarna före ändringarna träder i kraft.
Powered by

Cashback

Engine