facebook Google

Visa Error message here!

GLÖMT DITT LÖSENORD?

facebook Google

Eller

Error message here!

Visa Error message here!

allmänna villkoren

Vänligen fyll i din emailadress nedan så kommer vi skicka ett nytt lösenord.

Error message here!

Close

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att fullfölja och utveckla tjänsten. Nedan finns en beskrivning över vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder denna information.


Vid registrering samlas namn och email-adress in. Medlemmen kan sedan komplettera denna information med övriga kontaktuppgifter om den vill detta. Vi sparar även den ip-adress från vilken registreringen skedde. All information som nämns ovan sparas i vårt medlemsregister.

Vid utbetalning samlar vi in uppgifter om namn, telefonnummer, adress samt personnummer. Vid utbetalning till bankkonto samlar vi även in uppgifter om bank, clearingnummer samt kontonummer. Vid utbetalning till Paypal samlar vi uppgifter om email-adress som kontot är registrerat på.

Uppgifter som samlas in för utbetalning används endast för att administrera dessa. Övriga uppgifter används för att tillhandahålla och utveckla vår tjänst. Vi använder Google Analytics och i förekommande fall även andra tjänster för att utvärdera och utveckla våra tjänster.

Vi delar inga uppgifter med tredje part, däremot kan vi dela dessa med våra direkta partners, till exempel anslutna butiker. Vi delar information, inklusive personnummer, med berörda myndigheter om så krävs enligt lag.

Denna policy gäller tills vidare om inget annat anges.

Powered by

Cashback

Engine