Allmänna Villkor

Cashbackshopping.se är sidan som ger dig pengar tillbaka när du shoppar i våra anslutna partnerbutiker på nätet. Nedan följer våra allmänna villkor.

 

 

 1. Om tjänsten

Cashbackshopping.se är en sida som ger pengar tillbaka på köp genomförda hos anslutna partnerbutiker på nätet. Cashbackshopping.se drivs och ägs av Selin Trading, organisationsnummer 880504-4131, Husarvägen 21 – 19479 Upplands Väsby. Företaget har F-skattsedel och är momsregistrerat hos Skatteverket. Cashbackshopping.se får betalt från de anslutna partnerbutikerna för att förmedla kunder till dessa. Denna provision ligger sedan till grund för den cashback som betalas ut av Cashbackshopping.se till sina medlemmar. Genom att använda Cashbackshopping.se och dess tjänster accepterar man dessa villkor i sin helhet. För att bli medlem på Cashbackshopping.se måste dessa villkor aktivt accepteras.

 1. Medlem

2.1. Registrering.
För att kunna få cashback måste man vara medlem på Cashbackshopping.se. Detta blir man enkelt på www.cashbackshopping.se genom att ange fullständigt namn samt emailadress alternativt genom att skapa ett konto genom Facebook Connect. Endast fysiska personer över 18 år kan bli medlem. Varje medlem får endast ha ett konto på Cashbackshopping.se. För att kunna få cashback är det viktigt att du uppger korrekta uppgifter. Vid behov kan ytterligare uppgifter krävas innan utbetalning kan ske.

2.2. Flera konton
Det är förbjudet att skapa flera konton, konto i någon annans namn eller konton för påhittade identiteter. Skulle detta ske förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att kräva tillbaka all intjänad cashback, såväl utbetald som icke utbetald.

2.3. Missbruk
Personer som missbrukar, vilseleder eller på annat sätt fuskar kommer stängas av från tjänsten och eventuell cashback kommer krävas tillbaka.

2.4. Retur
Om medlemmen väljer att returnera eller reklamera sitt köp kommer cashbacken för detta köp återkrävas.

2.5. Avslutande av konto
Om man ej önskar att vara medlem pÃ¥ Cashbackshopping.se längre kan man meddela detta till [email protected]sÃ¥ kommer kontot och eventuell intjänad cashback och bonus tas bort.

 

 1. Referera medlemmar

Som medlem kan man referera vänner till Cashbackshopping.se. Om en vän väljer att bli medlem genom att registrera sig genom en referenslänk kommer denne få 25 kr insatt på sitt cashbackkonto samtidigt som den som refererar får 25 kr i bonus insatt på sitt cashbackkonto. Alla medlemmar kan referera nya medlemmar och 25 kr i bonus kommer utbetalas för varje ny medlem. Eventuellt fusk kan medföra avstängning från tjänsten samt att eventuell intjänad cashback eller bonus återkrävs.

 1. Intjäning av cashback

4.1. Intjäning
Medlemmar på cashbackshopping.se tjänar cashback genom att handla hos anslutna butiker. Varje ansluten butik har en specificerad procentsats som avgör hur mycket cashback varje butik ger. För att få cashback måste medlemmen logga in på Cashbackshopping.se och sedan gå till en partnerbutik via den länk som Cashbackshopping.se tillhandahåller.

4.2. Andra länkar och rabattkoder
För att få cashback på sitt köp är det viktigt att man inte går till butiken i fråga via någon annan länk än den av Cashbackshopping.se tillhandahåll länken eller går till någon annan sida mellan man klickar på Cashbackshopping.ses länk och köpet är slutfört. Följs detta inte riskerar medlemmen att inte få någon cashback på sitt köp. Det är viktigt att endast använda eventuella rabattkoder tillhandahållna av Cashbackshopping.se då användandet av andra rabattkoder riskerar att medföra att någon cashback inte kan betalas ut.

 

 1. Cashbackshopping.ses skyldigheter

Cashbackshopping.se åtar sig att utbetala cashback till medlemmens konto på cashback samt att betala ut denna när villkoren i enlighet med detta avtal uppnåtts. Om någon partnerbutik ej betalar ut den förmedlingsprovision som finansierar cashback-utbetalningarna förbehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att ej betala ut cashback till medlemmen.

 

 1. Personuppgifter

Genom att registrera sig på Cashbackshopping.se garanterar man att de uppgifter man uppger är korrekta och ens egna. Cashbackshopping.se kan komma att efterfråga fler personuppgifter för att kunna betala ut cashback till medlemmen. Lämnar inte medlemmen dessa förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att avvakta med utbetalning tills de efterfrågade personuppgifterna lämnats. Om oriktiga personuppgifter uppgivits vid registrering eller senare förehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att återkräva såväl utbetald som icke utbetald cashback. Det samma gäller om flera konton skapats av samma person eller om konto skapats i annan persons namn.

 1. Bonus

Vid registrering samt vid refererandet av vänner kan bonus utbetalas i form av cashback till medlemmens cashbackkonto. Bonus sparas 1 år varefter den förverkas.

 1. Saldo

Medlem kan genom att logga in på sin sida se sitt saldo. Intjänad cashback sparas 2 år varefter den förverkas.

 1. Utbetalning

9.1. Introduktion
När medlemmen har uppnått ett saldo på minst 100,00 kr på sitt cashbackkonto kan begäran om utbetalning ske. Cashback utbetalas endast om saldot uppgår till minst 100,00 och endast i multiplar av 50 kr över denna summa, alltså 100 kr, 150 kr, 200 kr etc.

9.2. Utbetalningssätt
Betalning kan ske genom distribuering av presentkort, presentcheckar, rabattkoder eller liknande alternativt genom utbetalning till bankkonto. Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att debitera en administrationsavgift vid utbetalning till bankkonto.

9.3. Bonus Vid utbetalning får maximalt 50 kr av utbetalningen utgöras av intjänad bonus från registrering samt från referering av nya medlemmar.

9.4. Felaktig utbetalning
Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att kräva tillbaka eventuellt felaktigt utbetald cashback oavsett orsak för den felaktiga utbetalningen.

9.5. Tveksamheter
Vid eventuella tveksamheter angående utbetalning eller intjäning av cashback förbehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att avvakta med utbetalning 30 dagar.

9.6. Skatt
Eventuell skatteskyldighet för intjänad cashback åligger medlemmen att redovisa men Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att dra eventuell preliminär skatt från utbetalning om så krävs enligt svensk skattelagstiftning.

 

 1. Cookies

Genom att använda Cashbackshopping.se och dess tjänster godkänner man användandet av cookies. Cookies är digitala filer som möjliggör att cashback kan tjänas in och en nödvändighet för att Cashbackshopping.se och dess tjänster skall fungera. För att tjäna cashback måste man använda en webbläsare som tillåter användandet av cookies.

 

 1. Giltighet för avtalet

Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra detta avtal. Eventuella ändringar kommer kommuniceras till medlemmarna före ändringarna träder i kraft.

 

 1. Jag har inte fått in min cashback, vad gör jag?

Vänta 14 dagar, ibland tar det lite längre tid att fÃ¥ in cashbacken. Har du inte fÃ¥tt in den efter 14 dagar kan du skicka ett mejl till [email protected] med orderbekräftelsen sÃ¥ kommer vi kolla pÃ¥ ditt ärende.

 

 1. Vilka utbetalningssätt erbjuder ni?

Vi erbjuder utbetalning till bankkonto (alla svenska banker), Paypal samt utbetalning med presentkort genom Superpresentkort samt Huuray Presentkort.

 

 1. Kan jag ha adblockers aktiverade när jag shoppar genom Cashbackshopping.se?

Nej, adblockers stör spårningen av köpen vilket gör att butikerna inte vet att du kommer från Cashbackshopping.se och därmed ska få cashback.

 • Bli medlem kostnadsfritt
 • Riktiga pengar tillbaka i 695 butiker
 • 50 kr bonus på första köpet
Börja samla cashback nu!